Categorie

Anunț achiziție - servicii de informare și publicitate

Publicat

MĂNĂSTIREA BISERICANI vă invită să depuneți oferta dumneavoastră pentru prestarea serviciilor de informare si publicitate aferente proiectului cu titlul: "RESTAURAREA ȘI CONSOLIDAREA MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA BUNA VESTIRE A MĂNĂSTIRII BISERICANI DIN COM. ALEXANDRU CEL BUN, JUD. NEAMȚ, cod LMI NT-II-m-A-10591”, finanțat în cadrul Programului National de Redresare si Reziliență, Componenta C 11. Turism si cultura, Investiția I1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – Modernizarea si reabilitarea siturilor turistice, contract de finanțare nr. 34 din 20.10.2022.

MĂNĂSTIREA BISERICANI vă invită să depuneți oferta dumneavoastră pentru prestarea serviciilor de informare si publicitate aferente proiectului cu titlul: "RESTAURAREA ȘI CONSOLIDAREA MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA BUNA VESTIRE A MĂNĂSTIRII BISERICANI DIN COM. ALEXANDRU CEL BUN, JUD. NEAMȚ, cod LMI NT-II-m-A-10591”, finanțat în cadrul Programului National de Redresare si Reziliență, Componenta C 11. Turism si cultura, Investiția I1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – Modernizarea si reabilitarea siturilor turistice, contract de finanțare nr. 34 din 20.10.2022.

1. Tipul contractului: Servicii

2. Denumirea achiziției: SERVICII DE PUBLICITATE

3. Codul CPV: 79341000-6 – Servicii de publicitate

4. Criteriul de atribuire: Oferta cu prețul cel mai scăzut

5. Descrierea serviciilor: în documentul atașat.

Atașamente:
Citește alte articole despre: