ANUNȚ PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ

Publicat
12 Dec 2022

MĂNĂSTIREA BISERICANI vă invită să depuneți oferta dumneavoastră pentru prestarea serviciilor de consultanță în management aferente implementării proiectului cu titlul: "RESTAURAREA ȘI CONSOLIDAREA MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA BUNA VESTIRE A MĂNĂSTIRII BISERICANI DIN COM. ALEXANDRU CEL BUN, JUD. NEAMȚ, cod LMI NT-II-m-A-10591”, finanțat în cadrul Programului National de Redresare si Reziliență, Componenta C 11. Turism si cultura, Investiția I1 - I1- Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – Modernizarea și reabilitarea siturilor turistice, contract de finanțare 34 din 20.10.2022.

  1. Tipul contractului: Servicii
  2. Denumirea achiziției: SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT DE PROIECT
  3. Codul CPV: 79411000-8 -  Servicii generale de consultanță în management
  4. Criteriul de atribuire: Oferta cu cel mai bun raport calitate/pret.
  5. Descrierea serviciilor: in documentul atasat