Categorie

ANUNȚ PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ

Publicat

MĂNĂSTIREA BISERICANI vă invită să depuneți oferta dumneavoastră pentru prestarea serviciilor de consultanță în management aferente implementării proiectului cu titlul: "RESTAURAREA ȘI CONSOLIDAREA MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA BUNA VESTIRE A MĂNĂSTIRII BISERICANI DIN COM. ALEXANDRU CEL BUN, JUD. NEAMȚ, cod LMI NT-II-m-A-10591”, finanțat în cadrul Programului National de Redresare si Reziliență, Componenta C 11. Turism si cultura, Investiția I1 - I1- Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – Modernizarea și reabilitarea siturilor turistice, contract de finanțare 34 din 20.10.2022.

  1. Tipul contractului: Servicii
  2. Denumirea achiziției: SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT DE PROIECT
  3. Codul CPV: 79411000-8 -  Servicii generale de consultanță în management
  4. Criteriul de atribuire: Oferta cu cel mai bun raport calitate/pret.
  5. Descrierea serviciilor: in documentul atasat
Atașamente: