Categorie

Documentație DALI aferentă Caietului de Sarcini al Achiziției de Proiectare și Execuție a lucrărilor din cadrul proiectului cu titlul: „Restaurarea și Consolidarea Monumentului Istoric Biserica Buna Vestire a Mănăstirii Bisericani,cod LMI Nt-II-M-A-10591"

Publicat

Anunț publicare documentație FAZA DALI aferentă Caietului de Sarcini al Achiziției de Proiectare și Execuție a lucrărilor

MĂNĂSTIREA BISERICANI publică cu acces gratuit Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție din cadrul procedurii competitive pentru Proiectarea și Execuția lucrărilor din cadrul proiectului cu titlul: „Restaurarea și Consolidarea Monumentului Istoric  Biserica Buna Vestire a Mănăstirii Bisericani din com. Alexandru Cel Bun, jud. Neamț, cod LMI Nt-II-M-A-10591”.

 • Descărcarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții se realizează de aici:
 • Caietul de sarcini a fost publicat la adresa: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri , conform Îndrumarului metodologic pentru beneficiarii privați, aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări, finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență.
 • Tip procedură: Procedură competitivă, derulată conform Îndrumarului metodologic pentru beneficiarii privați, aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări, finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență (versiunea de la data de 13 ianuarie 2023).
 • Criteriul de atribuire: OFERTA CU CEL MAI BUN RAPORT CALITATE/PREȚ.
 • Valoarea estimata a achizitiei: Valoarea estimata totala: 12.821.180,83 lei fără TVA
  • Valoare estimată proiectare și execuție lucrări de restaurare și consolidare: 12.821.180,83 lei fără TVA, din care:
  • Servicii de proiectare (proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, inclusiv proiect de organizare a execuţiei lucrărilor; proiect tehnic de execuţie, inclusiv detalii de execuție și documentație economică; documentații avize), conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate): 256.000,00 lei;
  • Asistență  tehnică din partea proiectantului: 235.000,00 lei;
  • Execuție lucrări de restaurare și consolidare: 11.389.180,83 lei;
  • Diverse și neprevăzute: 941.000,00 lei (în procent de 8,46% din valoarea Cap 1, Cap 2 si Cap 4 din Devizul General) și se vor accesa conform normelor în vigoare.

Informații la  adresa de email: bisericani.proiect@gmail.com.

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 

Descarcă de aici: DALI_M.Bisericani_scris_si_desen

 

“PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGenerațieUE”

         https://mfe.gov.ro/pnrr/         https://www.facebook.com/PNRROficial/

Citește alte articole despre: